-9%
قیمت اصلی 1.100.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.000.000 تومان است.